NK Moller's Photo Albums

Hoffstuen familietreff Vang 26. juli 2003

Denne side inneholder bilder fra slekten Hoffstuens fetter-og-kusinetreff (pluss noen "nesten-fetter-og-kusiner" pluss noen medbragte) som ble holdt på Elsa og Oddvar sitt landsted i Vang på Hedemarken. Men først dette bildet som May hadde tatt med. Såvidt hun kjenner til er dette eneste kjente bilde med alle fire søsknene samlet.

 

 

Treffet i Vang var på alle måter vellykket. Elsa og Oddvar skal ha all mulig ros for initiativet og innsatsen. Ros selvsagt også til alle andre som tok et tak under forberedelser og opprydning og til alle som gledet oss andre med sin tilstedeværelse. Her er en del bilder fra treffet.

Jeg hadde tidligere fordelt bildene over tre sider, men siden de er redusert i størrelse har jeg nå samlet dem på én side. Gi meg et hint dersom siden oppfattes tung å laste ned.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

May 2009
DV 7.2.0.09.fap(600)