NK Moller
www.nkm.net
Norwegian flag

Welcome to NK Moller's Web Pages

NK Moller's Web Services operate web page hosting and email administration for companies and individuals. Read about NK Moller's Web Services at NKMOLLER.COM.

NKMOLLER.COM is registered in Norway with organisation number NO.990529507.

My Private Web Pages include my old Photo Album and Railroad Page as well as my family home pages MOLLER.NET and MOLBACH.NET.

Email Addresses @nkm.net:  I have a number of active email addresses for various purposes and contacts. It gives me a better overview when emails arrive in different designated inboxes and folders.
I do read all incoming mail except spam.

Norwegian flag

Velkommen til NK Møller's Websider

Nils-Kristian Møllers web­tjenester omfatter webhotell, domene­parkering, administrasjon av hjemmesider og epost­adresser for firmaer og enkelt­personer. Les mer om Nils-Kristian Møllers webtjenester på siden NKMOLLER.COM.

NKMOLLER.COM er registrert i fore­taks­registeret med organi­sa­sjons­nummer 990529507.

Mine private websider omfatter mitt etterhvert gamle fotoalbum, mine jernbanesider og familiesidene MOLLER.NET og MOLBACH.NET.

Epostadresser @nkm.net:  Jeg har et antall aktive epostadresser for forskjellige formål og kontakter. Det gir meg bedre oversikt ved at innkommende epost fordeles direkte i egne innbokser og mapper.
Jeg leser all innkommende epost untatt spam.